Oferta
Warsztaty kreatywności 2015
Warsztaty kreatywności 2016
Warsztaty kreatywności zima 2017
Program Kreowania Mediów Internetowych
Program Wspierania Twórców
Kontakt

Zimowe Warsztaty Kreatywności 2017.

Tym razem zajęliśmy się problemem dystrybucji dóbr i ograniczenia zużycia opakowań.

Zadanie: Opracowanie zarysu technologii dystrybucji dóbr.

Ponieważ dobra dostarczane do poszczególnych gospodarstw domowych pokonują długą i skomplikowaną drogę nim dotrą do celu, postanowiliśmy usprawnić technologię dystrybucji dóbr. Naszym wzorcem była dystrybucja takich dóbr jak energia elektryczna, gaz, woda, internet, telefon.
Najlepszym sposobem dostarczania produktów do odbiorców jest zorganizowanie znormalizowanego towarociągu, którego działanie opierałoby się o wybór produktu za pośrednictwem internetu. Dostarczany towar poprzez swój kod kreskowy oraz kod odbiorcy trafiałby bezpośrednio z centrum dystrybucji lub sklepu (podłączonego do systemu dystrybucji). Ponieważ system działałby w obu kierunkach, możliwe byłoby również zwracanie towarów lub ich utylizacja poprzez system.

Jeżeli chodzi o redukcję użycia opakowań i nadmiernych odpadów (resztek), jest wykorzystanie sprzedaży detalicznej bezopakowaniowej poprzez dedykowane towarociągi. Np. chleb mógłby być sprzedawany na kromki i dostarczany według bieżącego zapotrzebowania w czasie rzeczywistym przez całą dobę. Redukcję opakowań moznaby otrzymać stosując opakowania wielokrotnego użytku, które byłyby oznakowane przez właściciela, a więc np. mleko trafiałoby w specjalnym pojemniku tylko do posiadacza konkretnego pojemnika, w ten sposób udałoby się uniknąć niechęci konsumentów do opakowań wielokrotnego użytku.
W ten sposób konsumenci otrzymywaliby produkty o najwyższej świezości w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu. Zmniejszyłoby to wielokrotnie ilość odpadów generowanych przez gospodarstwa domowe.
System ułatwiałby również zbiórkę surowców wtórnych (szkło, metale, papier, towrzywa).

Taki sposób sprzedaży w sposób istotny zmniejszyłby również koszty transportu.

Zarząd nad systemem dystrybucji miałoby miejskie lub gminne przedsiębiorstwo, co pozwoliłoby uniknąć problemu monopolizacji.

W cenie każdego produktu kryłaby się opłata przesyłowa, a w przypadku prywatnych przesyłek (poczty pomiędzy konsumentami) naliczana byłaby standardowa opłata (np. 50 gr za jedną standardową przesyłkę).

Budowa towarociągu w mięscie wymagałaby przebudowy oraz modernizacji sieci przesyłowej. W blokach mieszkalnych szyby towarociągu mogłyby zostać wybudowane po zewnętrznej stronie budynku lub jeśli byłaby taka możliwość wewnątrz budynku.

Szybki wybór:
Odczynniki chemiczne
Research chemicals
Ratownictwo Chemiczne
Forum Nauki
Logityka
Domena nauki polskiej
Pharmaceuticals
REJESTRUJ DOMENY
SciDome.org
Islandia
Grenlandia
Copyright © IP (Instytut Północny) 2010-2019